Skip to main content

Portfolio

Vårt mål är att utöka vår portofolio med bolag varje år och hjälpa dem både väldigt aktivt eller stöttande för att de ska nå sin fulla potential.

Pitchler

Pitchler är ett bolag som revolutionerar bemannings och rekryteringsbranschen genom digitalisering. På de etablerade plattformarna får varken annonserande företag eller kandidater till jobb något stöd i sin annonsering/ansökan och inte heller något stöd vid matchning existerar. Pitchler erbjuder detta genom digitala verktyg så som video pitch, personlighetsanalyser och en matchningsmotor. Pitchler riktar sig till en ung målgrupp med nya beteenden och behov som idag inte är uppfyllda på marknaden.

LEAPS

I en global värld med ökande konkurrens och allt snabbare utveckling behöver alla organisationer arbeta med innovation i olika former. Vi hjälper organisationer att etablera arbetssätt så att innovationer skapas oftare, inom strategiska områden och på ett kostnadseffektivt sätt.

Innovate Now

Innovate Now är ett innovationsbolag som skapar ny digitala lösningar för skogsbranschen. Den svenska skogs och träindustrin omsätter idag över 200 miljarder och sysselsätter över 70 000 personer ändå får den förhållandevis lite uppmärksamhet bland startups och innovatörer.

Innovate Now har identifierat den här möjligheten och kommer under 2018 och 2019 rulla ut flera lösningar.

The VXO Company

The VXO Company är ett holdingbolag som äger och utvecklar helägda dotterbolag i dryckesbranschen. De jobbar som en koncern för att skapa koncept, synergier och stordriftsfördelar. Genom sina dotterbolag äger de värdekedjan från fält till guld. 

Deras affärsidé är att utveckla nya produkter, tjänster och koncept i dryckesbranschen genom sina helägda dotterbolag och på så sätt ge mervärde för sina kunder som i sin tur ger avkastning till aktieägarna. 

Deras vision är att vara bäst i Sverige på att utveckla företag inom premiumsegmentet i dryckesbranschen. Deras mål är att bygga varumärken som sina kunder älskar och vill samverka ihop med.