Peter Thorin

Senior Managementkonsult och Teknisk verksamhetsanalytiker

Peter är en serie-entreprenör med examen i pedagogik, matematik och datalogi. Peters kombination av pedagogiska egenskaper och djup teknisk kunskap inom många områden inom IT gör att han med framgång kunnat driva projekt och företag framåt. Hans förmåga att arbeta med förändring och ”turn-around” case har blivit hans signum tillsammans med hans erfarenhet inom branschen sedan 1998.


Peter har med sina år som konsult inom stora företag arbetat med stora projekt och leverantörer där verksamheten varit både in- och outsourcad. Peter har haft positioner inom sina bolag och ansvar för upp till 40 personer i olika tidsperioder. Peter har arbetat som strategisk rådgivare åt CEO, IT-chefer och Produktägare med sin breda kunskap och förmåga ge goda råd samt agera på flera på flera aktiviteter vid behov.

Starta och bygga företag idag är mycket drivs av att ha rätt arbetsmetoder och IT-system för att stödja dem. Min bakgrund inom vetenskap utbildning, IT-kunskap och entreprenörskap ger mig utmärkta verktyg för att hjälpa företag att utveckla och växa inom sitt verksamhetsområde. Jag har arbetat inom företag i alla storlekar från mycket små till företaget.
I mina roller jag vill vara säker på att mina kunder kommer att kunna se bortom silor av varje affärsområde eller avdelning och försöka se helikoptern syn istället. Det är en viktig framgångsfaktor i alla företag och även en av de delar som jag arbetar inom.
Göra affärer ändra sin linje att arbeta och få folk att göra saker annorlunda gör min dag varje gång. Det är oftast en tuff resa men framgångsfaktor är att vara envis och smidig på samma gång.

Kontaktuppgifter

Mobilnummer: 0735-005511
E-postadress: peter.thorin@digitalventure.se

Företag som jag varit verksam i

Pitchler Global AB

Period: 2016-08
Roll: VD/Sälj

Beskrivning: Rekryteringsverktyg som digitaliserar urvalsprocessen. Bolaget är en startup som bygger på idén att förenkla för företag att kunna rekrytera själva genom att erbjuda en gratis mobil app till kandidaterna och ett webbaserat verktyg för företagen.

Digital Venture Global AB

Period: 2014-11
Roll: VD/Konsult

Beskrivning: Venture bolag som arbetar med att innovation och digitalisering av nya och befintliga bolag.

Standout AB, webbyrå

Period: 2010-2013
Roll: Ägare/Styrelseordförande

Beskrivning: Jag kom in i Standout som styrelseordförande och mentor för Standout AB där huvudägaren önska ta sitt enmansbolag till att blir större och således bli mer självständig. Målet var att komma upp i 10 personer inom 3 år med lönsamhet. Vi arbetade fram en budget, marknadsplan och affärsplan som drevs igenom. Jag kom även in som ägare under 2010 och klev av i februari 2013 när våra mål var uppnådda. Jag arbetade tätt ihop med VDn för bolaget och stöttade upp vid behov vid affärer eller kritiska projekt. Vi skiljdes åt under 2013 då huvudägaren köpte ut mig igen när mitt arbete var slutfört samt efter att vi satt en ny plan.

CGI AB

Period: 2012-14
Roll: Konsult/Presale

Beskrivning: Arbetade mitt första år med SharePoint och projektledare som konsult med utgångspunkt Stockholm ner mot Småland. Efter ett år köptes Logica (38 000 anställda) upp av CGI (33 000 anställda) och hela verksamheten skulle fördras från en toppstyrd från Stockholm ut till lokala kontor med lokala kunder. Jag arbetade tillsammans med regionschefen i SydOst (Småland, Öland och Blekinge + plus lite till) för att realisera detta i vår region både som konsult, presale men även stöttade upp sälj och strategiarbete i regionen. Mitt mål var att få igång ett Växjö kontor igen för CGI då detta var nerlagt sedan tidigare. Jag var med i att sätta upp flera affärer mot bl.a. landsting, kommuner och privata bolag som levererades både under min tid och efter min överlämning. Växjö kontoret blev på plats samma år jag slutade men hann aldrig bli ett officiellt kontor p.g.a. nerdragning på andra kontor så då valde jag att kliva av och startade upp mitt nuvarande bolag.

Westbahr AB, konsultbolag inom IT

Period: 2007-2012
Westbahr AB, konsultbolag inom IT Period: 2007-2012
Roll: Ägare/styrelseledamot

Beskrivning: Vi startade Westbahr som en konsultbolag som skulle expandera i raskt takt. Vi dubblerade våra anställda varje år och gjorde noll resultat allt enligt plan. Vi var som mest 35 anställda och omsatte sista året jag var med 28M. Jag ansvarade först och främst för Växjö kontoret med 8 anställda med var aktiv inom hela bolaget som var placerat i Göteborg, Malmö och Stockholm. Jag satt med i styrelsen där vi hade majoritet av externa styrelseledamöter och vår VD. Jag klev av 2012 efter att vi inte hade kommit överens om framtiden och ett antal beslut.

Community Com AB, IP telefoni

Period: 2003-2005
Roll: CIO

Beskrivning: Community Com var ett startup bolag som jag var med om där vi startade upp IP telefoni ute på Växjö Universitet. Vi hade som mest 1100 kunder och var först i Sverige med ”flatrate” för samtal inom Sverige på fast telefon. Jag byggde ett billingsystem som hanterade all fakturor. Vi arbetade med alltifrån marknad, teknik, pricing och avtal mot Telia. Jag har även varit med i ett par mindre start-ups och bolag.

Utvalda referensprojekt och uppdrag

Kund: IKEA - INGKA

Period: 2013-2019
Roll: IT Solution Analyst, Teknisk projektledare, Business Analyst

Beskrivning: Jag driver fyra olika initiativ och projekt inom INGKA förutom att vara produktspecialist för 7 tjänster. Jag har arbetat senaste 1,5 åren med att säkerställa att våra tjänster är GDPR compliant och tagit fram Policy by design dokument. INGKA.com nya Corporate webb sajt som var ett initiativ när INGKA blev en egen del och ska marknadsföras som det. Jag driver projektet med alla leverantörer och satt upp servicen för att alla inblandade parter ska kunna arbeta på ett enkelt och agilt sätt. Nya Future Entry Point för alla anställda inom INKGA och retail främst där vi bygger en ny startpunkt som är anpassad efter det dagliga arbetet. Jag arbetar med arbetsmetoderna och förändringen ute på Service Office och varuhusen för att göra förändringen så enkel och smidig som möjligt. Det har inneburit resor i fyra länder hittills med möten på olika nivåer från Co-worker i varuhuset till landets IT-chef.
Jag har även under de 5 första åren hanterat Problem Management inom tjänsterna mot våra leverantörer med både svenska och indiska resurser. Tjänsterna är IKEAs Intranät för alla personer som arbetar på IKEA över hela världen, Extranet för alla leverantörer, anställda och franchise bolag. Projekttjänsten där IKEA hanterar sina projekt och Video tjänsten som distribuerar ut videos inom IKEA men även utåt. Jag ansvarar att ta fram hur vi ska arbeta med GDPR inom våra tjänster tillsammans med IKEAs centrala GDPR/CCCP projektgrupp.

Kund: Södra Cell - Växjö

Period: 2015-2016
Roll: Teknisk projektledare och verksamhetskonsult
Tekniker: SharePoint och Exchange

Beskrivning: Jag hjälper Södra Cell med att kravställa och fånga upp frågor som är viktiga för verksamheten inom IT. Jag hjälper dem ta fram smarta lösningar för att kunna arbeta effektivare och säkerställer att de uppfyller de krav som tagits fram för att passa till verksamheten. Detta är ett proaktivt och lösningsorienterat arbete där jag verkar inom Södras verksamhet.

Kund: LST Kalmar - Kalmar

Period: 2013-2014
Roll: Teknisk projektledare och verksamhetskonsult
Tekniker: NET portal, EPI

Beskrivning: Jag hjälpte Kalmar Läns landsting att ta fram en beställningsportal för sina IT beställningar genom att ta fram rutiner och processer för hur det ska fungera och att vara anpassat till deras verksamhet. Slutprodukten blev en beställningsportal som hela landstinget använder och som är integrerat med bl.a. ekonomisystemet för effektiv fakturahantering och uppföljning.

Kund: Växjö kommun - Växjö

Period: 2008-2011
Roll: Teknisk projektledare och verksamhetskonsult
Tekniker: ITIL, Change management, NET, SQL server

Beskrivning: Jag arbetar under IT-chefen med att utföra de projekt som bestämdes i ledningsgruppen för Växjö kommun. Införandet av ITIL, uppbyggnad av självserviceportal och migrering av flertalet kommunala bolag över till en central organisation. Jag organiserade och skötte projektens dagliga arbete och strukturera upp de processer som ska användas inom projekten. Uppdraget fokuseras på teknisk projektledning och utvecklingsstöd i .NET/SQL Server/Sharepoint. Vi ska migrera hela Växjö Kommun till den nya ekonomiska modellen och den ny IT-plattformen, så jag hjälpte till både vid planering och under själva genomförandet av migreringen. Jag har även drivit igång projektytan på Växjö kommun i Sharepoint och arbetat ut mot verksamheten för att få igång användandet samt utbildat.

Kund: IKEA

Period: 2006-2009
Roll: Teknisk projektledare/Aktivitetsledare/Systemarkitekt/Systemutvecklare
Tekniker: NET, Oracle

Beskrivning: Jag arbetade först med migrering av gammalt intranät från gammal ASP till.NET. Jag byggde upp arkitekturen och medverkade i utvecklingen av migreringen. Jag har driftsatt life cycle management för intranätet och organiserat Change management arbetet. Jag införde ett Agilt arbetssätt och startade Scrum i utvecklingsprojektet. Jag har migrerat Oracle plattformen från version 8 till 10 och ansvarade för arbetet som teknisk projektledare för flytt och upparbetning av systemdokumentation inför IKEAs migreringsprojekt.

Kund: Såg i Syd- Jönköping

Period: 2008-2011
Roll: Teknisk projektledare
Tekniker: Kravställare och systemarkitekt

Beskrivning: Jag arbetade för att hjälpa intresseorganisationen Såg i Syd ta fram en portal till sina 60 medlemsföretag i skogsbranschen. Jag verifierade datastruktur och plattform samt organiserat det interna arbetet med krav och behov. Jag medverkade i skapandet av dokument inför upphandling, utvärdering av inkomna offerter samt kvalitétssäkra slutleveransen och produkten. Jag har även arbetat fram manualer och hållit i utbildningarna. Jag deltog i förvaltningsarbetet för ny punkter från organisationen.

Kund: MDI - Stockholm

Period: 2007-2008
Roll: IT-chef

Beskrivning: Jag stöttade upp verksamheten som IT-chef hos koncernen MDI vars dotterbolag finns i sjukvårds, rehabilitering och mäklarbranschen. Jag arbetade proaktivt med alla bolagen och hanterade bl.a. integrationsarbetet mot Stockholmsläns landsting för läkarmottagningen. Jag var inblandad i införandet av många IT-system och telecom lösningar med höga säkerhetskrav.

Kund: Aktiv Kemi AB

Period: 2005
Roll: Projektledare/Systemutvecklare

Beskrivning: Fem månaders utveckling i ett integrationsprojekt för uppbyggnad av ett Datawarehouse hos kund. Systemet är uppbyggt av två Oracle databaser som arbetar mot varandra varav ett mot Internet och en internt mot affärssystemet. Systemet är uppbyggt i PL/SQL och har en e-handelslösning för B2B som är utvecklat i ASP.NET och C#. Vid integrationen mot affärssystemet användes Generic Connectivity mot en extern Pervasive databas.

Kund: Växjö Energi AB

Period: 2005
Roll: Projektledare/Systemutvecklare

Beskrivning: Handdatorprojekt i C#.NET mot Oracle 10G plattform, Oracle Lite användes som plattform för integreringen mot Oracle Mobile server och Oracle Std 10G. Jag ansvarade även för installation och konfigurering av Oracle databasen samt Oracle Mobile server. Synkronisering och informationshanteringen är gjord med hjälp av PL/SQL. Systemet användes så sent som 2013 av kunden och har migrerats till andra plattformar allt efter nya smarta mobiler har kommit.

Kund: Volvo Construction Equipment

Period: 2002-2003
Roll: Projektledare/Systemutvecklare

Beskrivning: 18 månader av utveckling av ett dokumenthanteringssystem för SGML hantering. Systemet är utvecklat i C++ och är databas drivet med hjälp av en Oracle databas. Jag utvecklade med RUP import- och exportverktyget mot Oracle databasen med OCI interface. Verktyget utvecklades till ett grafiskt gränssnitt anpassat för slutanvändaren.

Kund: Volvo Cars

Period: 2001-2002
Roll: Projektledare/Systemutvecklare

Beskrivning: Sex månaders utveckling och projektledare för ett administrationsverktyg för en del av Volvo Cars core Oracle databas. PL/SQL programmering för ny funktionalitet i Oracle databasen. Utvecklingen skedde i RUP.

Fuse
INNOVATION • ACCELERATION • DIGITALISERING