Skip to main content

Om Digital Venture

Kristian Elmefall och Peter Thorin är grundarna av Digital Venture. Vi är serieentreprenörer med en lång bakgrund inom IT och konsultverksamheter. Vi har arbetat med många företag i olika branscher i olika storlekar. Vi har arbetat i ledande positioner och styrelser de senaste 20 åren och arbetar idag som Management konsulter och investerare. Under dessa år har vi samlat verktyg som fungerar i snabba föränderliga miljöer som en innovationsprocess, företag med exponetiell tillväxt och start-ups. Dessa verktyg har Eric Ries, Steve Bland med flera samlat under ett paraply, kallat Lean Startup. Vi hjälper företag och innovationer applicera dessa verktyg i olika scenarier.

Innovation

I ett innovationsscenario finns det två olika fall. Det första är en innovatör som har en idé som behöver paketeras och släppas till marknaden. Här hjälper vi till med planering, strategier och exekvering, arbeta med verktyg som Business Model Canvas (BMC), Minimal Viable Product och Growth Hacking. Andra fallet är när ett större företag behöver hjälp med utmanade delar av sin affärsmodell, utvärdera sin innovationssprocess eller att lansera en ny initiativ. I denna situation ser vi mot innovationsprocessen, beslutandedelen om vilka projektinitiativ att satsa på, hjälpa med dokumentation och utveckla affärsmodellen samt ta produkten till marknaden med verktygen som vi använder.

Acceleration

Företag upp till 100 anställda som behöver få sin organisation till en högre professionell nivå och kasta i en högre växel för att nå en ny nivå kan dra nytta av vår Accelerations erbjudande. I detta steg i företagets livscykel är mycket fortfarande osäkert och man har en budget som erbjuder begränsade möjligheter till aktivititer. Därför är samma verktyg som för Innovation användbara, om än på ett annorlunda sätt, exempel av verktyg är BMC och Growth hacking. Nödvändigt i detta stadier också att titta på affärsprocesser, kundfokus och använda verktyg som Focus Framework.

Digitalisering

Ingen ifrågasatte hur viktigt kugghjulet var för industrialismen. Som jag skrev så pågår ett nytt paradigmskifte, kallad Digitalisering, och den har fortfarande inte nått fram till många chefsteam och styrelser. Med tekniker som Artificiell Intelligensm Internet Of Things och Big Data revolutionerar många branscher och affärsmodeller överallt, detta är väldigt problematiskt och kommer åstakomma att flera företag bli söndrade och förlora sin position på marknaden. Ett stort problem med att adressera den fråga är bristen av kunskap om digitalisering, ledning och affärsmodellerna, vilket gör att företagen inte förstår möjligheterna och hoten av digitaliseringen.

Kristian och Peter, med sina bakgrunder inom IT och erfarenheter som chefer, entreprenörer, ledare, innehar en unik kombination av förståelse för digitaliseringen och affärsutveckling. Med denna kompetens kan vi hjälpa företag att stärka deras chefsteam och styrelser för att utmana affärsmodellerna och arbetsmetoderna.