Skip to main content

Konsultprofiler

Peter Thorin

peter.thorin@digitalventure.se
+46 735 00 55 11

Kristian Elmefall

kristian.elmefall@digitalventure.se
+46 702 60 49 99

Peter är en serie-entreprenör med examen i pedagogik, matematik och datalogi. Peters kombination av pedagogiska egenskaper och djup teknisk kunskap inom många områden inom IT gör att han med framgång kunnat driva projekt och företag framåt. Hans förmåga att arbeta med förändring och ”turn-around” case har blivit hans signum tillsammans med hans erfarenhet inom branschen sedan 1998.

Kristian är en entreprenör och senior managementkonsult med en dubbelexamen i datalogi och MBA. Han har en inriktning mot strategi, verksamhets- och organisationsutveckling. Kristians unika kombination av affärs, organisations och IT kunskap gör att han med stor framgång lett stora projekt med inslag av verksamhet, IT och förändringsledning.

Artiklar

Websummit 2018

Leaving a fantastic venue in Lisbon after Websummit 2018 with a smile on my face and loaded with energy. Exciting companies with brilliant ideas and some not. New friends, old friends and feature friends to be.

I hope to see you all again next year!