VAD GÖR VI?

Kristian Elmefall och Peter Thorin är grundarna av Digital Venture. Vi är serieentreprenörer med en lång bakgrund inom IT och konsultverksamheter. Vi har arbetat med många företag i olika branscher i olika storlekar. Vi har arbetat i ledande positioner och styrelser de senaste 20 åren och arbetar idag som Management konsulter och investerare. Under dessa år har vi samlat verktyg som fungerar i snabba föränderliga miljöer som en innovationsprocess, företag med exponetiell tillväxt och start-ups. Dessa verktyg har Eric Ries, Steve Bland med flera samlat under ett paraply, kallat Lean Startup. Vi hjälper företag och innovationer applicera dessa verktyg i olika scenarier.

Innovation
I ett innovationsscenario finns det två olika fall. Det första är en innovatör som har en idé som behöver paketeras och släppas till marknaden. Här hjälper vi till med planering, strategier och exekvering, arbeta med verktyg som Business Model Canvas (BMC), Minimal Viable Product och Growth Hacking. Andra fallet är när ett större företag behöver hjälp med utmanade delar av sin affärsmodell, utvärdera sin innovationssprocess eller att lansera en ny initiativ. I denna situation ser vi mot innovationsprocessen, beslutandedelen om vilka projektinitiativ att satsa på, hjälpa med dokumentation och utveckla affärsmodellen samt ta produkten till marknaden med verktygen som vi använder.

Acceleration
Företag upp till 100 anställda som behöver få sin organisation till en högre professionell nivå och kasta i en högre växel för att nå en ny nivå kan dra nytta av vår Accelerations erbjudande. I detta steg i företagets livscykel är mycket fortfarande osäkert och man har en budget som erbjuder begränsade möjligheter till aktivititer. Därför är samma verktyg som för Innovation användbara, om än på ett annorlunda sätt, exempel av verktyg är BMC och Growth hacking. Nödvändigt i detta stadier också att titta på affärsprocesser, kundfokus och använda verktyg som Focus Framework.

Digitalisering
Ingen ifrågasatte hur viktigt kugghjulet var för industrialismen. Som jag skrev så pågår ett nytt paradigmskifte, kallad Digitalisering, och den har fortfarande inte nått fram till många chefsteam och styrelser. Med tekniker som Artificiell Intelligensm Internet Of Things och Big Data revolutionerar många branscher och affärsmodeller överallt, detta är väldigt problematiskt och kommer åstakomma att flera företag bli söndrade och förlora sin position på marknaden. Ett stort problem med att adressera den fråga är bristen av kunskap om digitalisering, ledning och affärsmodellerna, vilket gör att företagen inte förstår möjligheterna och hoten av digitaliseringen.

Kristian och Peter, med sina bakgrunder inom IT och erfarenheter som chefer, entreprenörer, ledare, innehar en unik kombination av förståelse för digitaliseringen och affärsutveckling. Med denna kompetens kan vi hjälpa företag att stärka deras chefsteam och styrelser för att utmana affärsmodellerna och arbetsmetoderna.

VÅR PORTFOLIO

Pitchler är ett bolag som revolutionerar bemannings och rekryteringsbranschen genom digitalisering. På de etablerade plattformarna får varken annonserande företag eller kandidater till jobb något stöd i sin annonsering/ansökan och inte heller något stöd vid matchning existerar. Pitchler erbjuder detta genom digitala verktyg så som video pitch, personlighetsanalyser och en matchningsmotor. Pitchler riktar sig till en ung målgrupp med nya beteenden och behov som idag inte är uppfyllda på marknaden.

www.pitchler.com

The VXO Company

 The VXO Company är ett holdingbolag som äger och utvecklar helägda dotterbolag i dryckesbranschen. De jobbar som en koncern för att skapa koncept, synergier och stordriftsfördelar. Genom sina dotterbolag äger de värdekedjan från fält till guld. 

Deras affärsidé är att utveckla nya produkter, tjänster och koncept i dryckesbranschen genom sina helägda dotterbolag och på så sätt ge mervärde för sina kunder som i sin tur ger avkastning till aktieägarna. 

Deras vision är att vara bäst i Sverige på att utveckla företag inom premiumsegmentet i dryckesbranschen. Deras mål är att bygga varumärken som sina kunder älskar och vill samverka ihop med.

http://www.thevxocompany.com

Innovate Now

Innovate Now är ett innovationsbolag som skapar ny digitala lösningar för skogsbranschen. Den svenska skogs och träindustrin omsätter idag över 200 miljarder och sysselsätter över 70 000 personer ändå får den förhållandevis lite uppmärksamhet bland startups och innovatörer.

Innovate Now har identifierat den här möjligheten och kommer under 2018 och 2019 rulla ut flera lösningar.

SAMHÄLLSENGAGEMANG

Digital Venture har ett antal samhällsengagemang.

KRISTIAN ELMEFALL

kristian.elmefall@digitalventure.se
+46 702 60 49 99

PETER THORIN

peter.thorin@digitalventure.se
+46 735 00 55 11

DIGITAL VENTURE GLOBAL AB

Domherrevägen 23
352 42 VÄXJÖ
Org. nr: 556964-2183

SOCIAL MEDIA

LinkedIn

Twitter